ช่องทางการชำระเงินและการจัดส่งสินค้า

ปรับปรุงล่าสุด 08/11/2562

การโอนเงินผ่านธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขา: รัชโยธิน
ชื่อบัญชี: บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด
หมายเลขบัญชี: 1112117325

วิธีการคิดค่าจัดส่ง

ไปรษณีย์ไทย [ Thailand ] Thailand

ตามน้ำหนักรวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 3 วันทำการ

 • น้ำหนักรวมไม่เกิน (Gram) 100 ค่าจัดส่ง (฿) 50.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 101 - (Gram) 250 ค่าจัดส่ง (฿) 60.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 251 - (Gram) 500 ค่าจัดส่ง (฿) 70.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 501 - (Gram) 1,000 ค่าจัดส่ง (฿) 80.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 1,001 - (Gram) 1,500 ค่าจัดส่ง (฿) 90.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 1,501 - (Gram) 2,000 ค่าจัดส่ง (฿) 100.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 2,001 - (Gram) 2,500 ค่าจัดส่ง (฿) 140.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 2,501 - (Gram) 3,000 ค่าจัดส่ง (฿) 150.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 3,001 - (Gram) 3,500 ค่าจัดส่ง (฿) 170.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 3,501 - (Gram) 4,000 ค่าจัดส่ง (฿) 190.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 4,001 - (Gram) 4,500 ค่าจัดส่ง (฿) 210.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 4,501 - (Gram) 5,000 ค่าจัดส่ง (฿) 230.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 5,001 - (Gram) 5,500 ค่าจัดส่ง (฿) 260.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 5,501 - (Gram) 6,000 ค่าจัดส่ง (฿) 280.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 6,001 - (Gram) 6,500 ค่าจัดส่ง (฿) 310.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 6,501 - (Gram) 7,000 ค่าจัดส่ง (฿) 330.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 7,001 - (Gram) 7,500 ค่าจัดส่ง (฿) 360.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 7,501 - (Gram) 8,000 ค่าจัดส่ง (฿) 380.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 8,001 - (Gram) 8,500 ค่าจัดส่ง (฿) 410.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 8,501 - (Gram) 9,000 ค่าจัดส่ง (฿) 470.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 9,001 - (Gram) 9,500 ค่าจัดส่ง (฿) 470.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 9,501 - (Gram) 10,000 ค่าจัดส่ง (฿) 500.00
 • น้ำหนักรวมมากกว่า (Gram) 10,000 ค่าจัดส่ง (฿) 500.00
 • นโยบายการยกเลิกใบสั่งซื้อ

  นโยบายการยกเลิกใบสั่งซื้อ

  นโยบายการยกเลิกใบสั่งซื้อ

  ยกเลิกใบสั่งซื้อภายใน 5 วัน